امروز : جمعه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۷ - 6 ربيع ثاني 1440
 • جمع مکسر چیست

  جمع مکسر چیست

  جمع مکسر چیست در زبان عربی دو نوع جمع وجود دارد۱-جمع سالم ( جمع مذکر سالم و جمع مؤنث سالم)۲-جمع مکسر جمع مکسر جمعی است که شکل اسم دچار تغییر می شود و به اصطلاح شکسته می شود برای مثال هدف می شود اهداف که دو الف به آن اضافه شده است و شکل آن […]

 • انتشار کتاب پیدایش و سیر تحول مطالعات گیاه شناسی در تمدن اسلامی

  انتشار کتاب پیدایش و سیر تحول مطالعات گیاه شناسی در تمدن اسلامی

  انتشار کتاب پیدایش و سیر تحول مطالعات گیاه شناسی در تمدن اسلامی همراه با مطالعه واژگانی تا قرن سوم مؤلف: دکتر سعیده بیرجندیبا مقدمه:دکتر فرید قاسملو ( سرپرست علمی دایره المعارف پزشکی اسلام و ایران) مرکز فروش: ضلع جنوب شرقی میدان انقلاب پلاک ۲۰ فروشگاه بیات واحد پزشکی تلفن: ۶۶۹۶۸۰۶۴آدرس انتشارات: خیابان جمهوری خیابان پیروز […]

 • معلقات در زبان عربی

  معلقات در زبان عربی

  ترجمه فارسی معلقات معلقات در زبان عربی قصائد طولانی که بهترین اشعاری است که از دوره جاهلی به ما رسیده است. ابن عبد ربه، ابن رشیق و ابن خلدون ادعا کرده اند که این قصائد ۷ قصیده هستند که عرب ها شیفته آن شدند و آنها را با آب طلا روی پارچه کتان می نوشتند […]

خدمات شرکت ناسار

جدیدترین مطالب

جمع مکسر چیست

جمع مکسر چیست در زبان عربی دو نوع جمع وجود دارد۱-جمع سالم ( جمع مذکر سالم و جمع مؤنث سالم)۲-جمع مکسر جمع مکسر جمعی است که شکل اسم دچار تغییر می شود و به اصطلاح شکسته می شود برای مثال هدف می شود اهداف که دو الف به آن اضافه شده است و شکل آن […]

۲۳ آذر ۱۳۹۷

انتشار کتاب پیدایش و سیر تحول مطالعات گیاه شناسی در تمدن اسلامی

انتشار کتاب پیدایش و سیر تحول مطالعات گیاه شناسی در تمدن اسلامی همراه با مطالعه واژگانی تا قرن سوم مؤلف: دکتر سعیده بیرجندیبا مقدمه:دکتر فرید قاسملو ( سرپرست علمی دایره المعارف پزشکی اسلام و ایران) مرکز فروش: ضلع جنوب شرقی میدان انقلاب پلاک ۲۰ فروشگاه بیات واحد پزشکی تلفن: ۶۶۹۶۸۰۶۴آدرس انتشارات: خیابان جمهوری خیابان پیروز […]

۲۲ آذر ۱۳۹۷

معلقات در زبان عربی

ترجمه فارسی معلقات معلقات در زبان عربی قصائد طولانی که بهترین اشعاری است که از دوره جاهلی به ما رسیده است. ابن عبد ربه، ابن رشیق و ابن خلدون ادعا کرده اند که این قصائد ۷ قصیده هستند که عرب ها شیفته آن شدند و آنها را با آب طلا روی پارچه کتان می نوشتند […]

۲۱ آذر ۱۳۹۷

نسبت در عربی

نسبت در زبان عربی در زبان عربی به اسمی که یاء مشدد نسبت داشته باشد اسم منسوب می گویند.حرف آخر کلمه قبل از یاء کسره می گیردایران + ی = ایرانی مصر + ی = مصری اسمی که یاء نسبت می گیرد مانند صفت مشبهه با آن رفتار می کنیماگر اسمی به تاء تأنیث متصل […]

۲۰ آذر ۱۳۹۷

تصغیر در عربی

تصغیر در عربی قواعد تصغیر در زبان عربی ۱- مصغر کلمه سه حرفی بر وزن (فُعَیْل) می آید. مانند: رَجُل – رُجَیْل ۲- مصغّر کلمه چهار حرفی بر وزن (فُعَیْلِل) می آید. مانند: دِرهم که دُرَیْهِم می شود. ۳- وزن های دیگر اسم مصغر عبارتند از: فُعَیْلَه،فُعَیْلان مانند: زُهَیْره، سُکَیْران ۴- در تصغیر اسم فاعل […]

۱۹ آذر ۱۳۹۷

اسم علم مرکب

اسم علم مرکب اسم علم مرکب اسمی است که از دو کلمه یا بیشتر تشکیل شده استاسم علم مرکب سه نوع است : مرکب اضافی، مرکب اسنادی و مرکب مزجی۱-مرکب اضافی: مرکب اضافی اسمی است که از دو بخش تشکیل شده است بخش اول مضاف و بخش دوم مضاف الیه است. اسم هایی مانند عبدالله […]

۱۸ آذر ۱۳۹۷